Transcendental Meditation
Body

Kviečiame prisidėti prie Transcendentinės Meditacijos skleidimo Lietuvoje centro tikslų įgyvendinimo ir paremti TM centrą vienkartine arba periodine auka Transcendentinę Meditaciją praktikuojančių žmonių bendruomenė sėkmingai plečiasi ir auga.

Turime aiškų tikslą - skleisti žinias apie vieningą visatos lauką, taiką, harmoniją ir tiesą taip keliant sąmoningumą.

Puoselėjame viltį sukaupti Maharishi Mahesh Yogi žinių knygų biblioteką (mokymų, įrašų pavidalu), išsiversti esminius tekstus į lietuvių kalbą. Pradėti aktyvesnę sklaidą apie paprasčiausią būdą pasiekti giliausią sąmonės lygį. Inicijuojame mokslinius tyrimus, vykdome filmavimus.

Ateities prioritetas – projektai su socialiai remtinais jaunuoliais, mokyklomis ir kitomis valstybinėmis įstaigomis. Tokiu būdu pasieksime, kad TM būtų prieinama kiekvienam, ieškančiam savęs, išminties ir tyro sąmoningumo. Visiškai suprantama, kad tai reikalauja laiko, energijos ir finasinių sąnaudų. Jei jaučiate, kad šeštadienio susitikimai turi prasmę ir padeda Jums augti, kviečiame apsvarstyti svanorišką paramą. Kai susitinka norintys gauti - nelaimi niekas. Kai susirenka norintys duoti - laimi visi, nes apsikeičia verte.

Surinkti pinigai bus panaudoti organizacijos plėtrai bei išlaidoms, susijusioms su susitikimų paruošimu, organizavimu ir vedimu. Aktyvi, vertę kurianti savanorystė organizacijoje prilyginama aukai.

Kviečiame visus prisidėti auka prie TM Lietuva išsikelto tikslo – Transcendentinė Meditacija kiekvienoje šeimoje.

JGD

Ženk pirmą žingsnį

Ateik į įvadinę paskaitą

arrow down
Kontaktai
Gabijos g. 32, Vilnius
+370 671 41174
drutkys.lithuania@tm.org